LPR Głuchołazy

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Czytaj więcej
Partycypacja publiczna

Zarówno „ustawa z dnia 9 października 2015 r.” jak i „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” są zgodne proces rewitalizacji powinien być prowadzony przez jego interesariuszy

Czytaj więcej
Diagnoza

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” są zgodne proces rewitalizacji powinien być prowadzony przez jego interesariuszy

Czytaj więcej
Harmonogram działań

Harmonogram działań, które są przewidziane do realizacji w ramach LPR jest niezwykle istotną częścią dokumentu. Projekty rewitalizacyjne będą prezentowane z podziałem na podstawowe projekty

Czytaj więcej
Raportowanie

W rozdziale tym zamieszczone zostaną raporty z realizacji LPR dla Gminy Głuchołazy, które powstaną w wyniku prowadzonego cyklicznie monitoringu.

Czytaj więcej
ulotka
Lokalny Program Rewitalizacji dla Głuchołaz

Gmina Głuchołazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest […]

Aktualności

Bądź na bieżąco - w tej sekcji prezentowane będą najnowsze aktualności odnośnie realizacji projektu i działań z nim związanych.