ulotka

Gmina Głuchołazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to dokument, stanowiący wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji. W ramach LPR zostanie wykonana analiza problemów miasta oraz jego mieszkańców, co pozwoli na wskazanie obszarów z ich największym nagromadzeniem oraz potencjałem do podjęcia działań. Poprzez zaplanowane i wpisane do LPR przedsięwzięcia, rewitalizacja wyprowadzi wskazany obszar ze stanu kryzysowego oraz rozwiąże zdiagnozowane problemy. Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji – podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru miasta.

Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego. Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.