W rozdziale tym zamieszczone zostaną raporty z realizacji LPR dla Gminy Głuchołazy, które powstaną w wyniku prowadzonego cyklicznie monitoringu. Będzie on prowadzony cyklicznie co pół roku przynajmniej przed dwa lata od momentu uchwalenia dokumentu. Dokładny zakres monitoringu zostanie określona po zakończeniu prac nad dokumentem.